Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Výstava ke 30. výročí „Sametové revoluce“

vytvořeno: 26.11.2019, před 3 měsíci v rubrice Aktuality

I naši studenti zaregistrovali výročí k listopadovým událostem roku 1989 a s pomocí pedagogů dějepisu uspořádali ve vstupních prostorách školy malou výstavu. Propojili jsme znalosti studentů z dějepisných seminářů s umem studentů v hodinách výtvarné výchovy, a tak vznikl zajímavý „miniprojekt“.

Jednu z nástěnek jsme ztvárnili pomocí komiksů a příběhů týkajících se listopadových událostí, druhá prezentace se zabývala průřezem celého roku 1989, od lednových událostí tzv. Palachova týdne, až do prosince roku 1989 k volbě nového prezidenta Václava Havla. Žáci 4. ročníku dostali za úkol zjistit, co si o listopadové revoluci pamatují jejich rodiče a prarodiče a jejich vzpomínky jsme umístili na další nástěnku.

Nad hlavami ve vestibulu nám visí barevné, různě ztvárněné klíče jako symbol revoluce a na zdech můžeme zhlédnout jednotlivá hesla, která zazněla během demonstrací.

Výstava byla zahájena tak, aby si ji stihli prohlédnout nejen studenti a pedagogové naší školy, ale i rodiče, kteří přišli na třídní schůzky. Těšíme se, že zaujme i potencionální studenty na dnu otevřených dveří.

Výstavu jsme krásně tematicky propojili s I. ročníkem dějepisné olympiády, kdy jedna z kategorií měla téma „Rok 1989 a Sametová revoluce“. Na závěr bych ráda poděkovala všem, kteří se do realizace projektu zapojili.

Za organizátory Mgr. Kateřina Ordáňová


Spolupracujeme

© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město