Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Výsledky voleb do školské rady

vytvořeno: 16.6.2021, před 3 roky v rubrice Aktuality

Ředitel Střední odborné školy a Gymnázia Staré Město, Velehradská 1527, 686 03 Staré Město, vyhlásil dne 17. 5. 2021 volby do školské rady. Volby členů školské rady proběhly elektronicky od 7. 6. do 14. 6. 2021. Volební komise, dle volebního řádu školské rady, dohlížela na průběh voleb ve složení:

Předseda:  Ing. Růžena Borková
Členové:  Mgr. Soňa Patočková
                Mgr. Silvie Chybíková


Volba kandidátů do školské rady z řad pedagogických pracovníků

Volebního aktu probíhajícího tajným hlasováním se zúčastnilo celkem 53 z 63 oprávněných voličů. Pořadí kandidátů po sečtení hlasů za pedagogické pracovníky:

  1. Ing. Miroslava Kořínková, 31 hlasů
  2. Ing. Zdeňka Adamčíková, 24 hlasů
  3. Mgr. Ivana Andrýsková, 20 hlasů
  4. Ing. Ivana Brhelová, 5 hlasů
  5. Ing. Petra Pilková, 10 hlasů

Zvolení členové školské rady Střední odborné školy a Gymnázia Staré Město za pedagogické pracovníky:

           Ing. Miroslava Kořínková
           Ing. Zdeňka Adamčíková


Volba kandidátů do školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilé žáky

Volebního aktu probíhajícího tajným hlasováním se zúčastnilo celkem 84 ze 403 oprávněných voličů z řad zákonných zástupců nezletilých žáků. Z řad zletilých žáků se volebního aktu zúčastnilo 27 ze 151 oprávněných voličů. Pořadí kandidátů o sečtení hlasů za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky:

  1. Světlana Hájková, 78 hlasů
  2. Mgr. Andrea Ptáčková,  75 hlasů

Zvolení členové školské rady Střední odborné školy a Gymnázia Staré Město za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky:

            Světlana Hájková
            Mgr. Andrea Ptáčková

Vzhledem ke splnění podmínek platnosti voleb považujeme volební akt za platný dle volebního řádu. Výše jmenovaní kandidáti se dnem 15. 6. 2021 stávají novými členy školské rady.


Ve Starém Městě dne 15. 6. 2021


Za volební komisi
Ing. Růžena Borková
© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město