Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Výsledky soutěže Tuta Via Vitae

vytvořeno: 24.1.2017, před 3 roky v rubrice Aktuality

Celostátní soutěž „Tuta Via Vitae" vzdělává děti, mládež a jejich prostřednictvím i dospělé, za pomoci Policie ČR, Hasičského záchranného sboru a dalších odborníků a institucí v požární ochraně, civilní obraně, ochraně obyvatel, bezpečnostní problematice státní i soukromé a bankovní, krizových situacích, zdravotní problematice, systému zdravotnictví, zdravotním pojištění, pojištění osob a majetku, první pomoci, právech a povinnostech občanů, při živelné pohromě, průmyslové havárii, kyberšikaně, komunikaci se státem, apod.

Našeho školního kola se zúčastnilo 57 žáků z různých tříd. Nejlépe si s touto problematiko poradily Kateřina Macková z 2.E (1. místo), Andrea Bumbálková z 3.G (2. místo) a Tereza Králová z 4.H (3. místo). Děvčata postupují do okresního kola. Gratulujeme!

Mgr. Olga Dziacká


Spolupracujeme

© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město