Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

MATURITNÍ OBORY

vytvořeno: 28.4.2022, před 2 roky v rubrice Aktuality

INFORMACE K VÝSLEDKŮM PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023


DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO VŠECHNY, KTEŘÍ JSOU PŘIJATI NA NAŠI ŠKOLU A BUDOU ODEVZDÁVAT ZÁPISOVÝ LÍSTEK NA NAŠÍ ŠKOLE.

Studenti oboru GYMNÁZIUM, spolu se zápisovým lístkem odevzdejte, prosím, vyplněný dotazník, ve kterém si budete vybírat druhý cizí jazyk a estetickou výchovu (hudební nebo výtvarnou výchovu).

Studenti EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ, spolu se zápisovým lístkem odevzdejte, prosím, vyplněný dotazník, ve kterém si budete vybírat druhý cizí jazyk.

Informativní schůzka pro budoucí žáky 1. ročníků proběhne ve středu 8. června 2022 pro maturitní obory a ve čtvrtek 9. června 2022 pro učební obory (informace o schůzce dostanete při odevzdání zápisového lístku).


  • Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (28. dubna 2022 pro maturitní obory) se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání za oznámená. Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nezasílá.
  • Svůj úmysl vzdělávat se na Střední odborné škole a Gymnáziu Staré Město potvrdí zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Pro uchazeče o střední vzdělání v maturitních oborech vzdělání je termín pro odevzdání zápisového lístku jednotný a to do 12. května 2022. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě odeslán poštou.
  • Nepotvrdí-li zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka školy. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na odvolání.
  • Žádáme přijaté uchazeče, kteří nenastoupí na naši školu, aby nám tuto informaci neprodleně sdělili na email: info@sosgsm.cz nebo na tel. číslo: 572 420 211.
  • Rozhodnutí o nepřijetí si, pokud možno, vyzvedněte osobně v ředitelně školy v pátek 29. dubna 2022 od 8.00 do 15.30 hodin, v pondělí 2. května od 8.00 do 17.00, úterý 3. května 2022 od 8.00 do 15.30 a ve středu 4. května od 08.00 do 17.00 hodin (v případě osobního převzetí rozhodnutí o nepřijetí můžete podat žádost o vydání nového rozhodnutí přímo na místě). Nevyzvednutá rozhodnutí budou poté zaslána poštou.Výsledky přijímacího řízení


© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město