Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

UČEBNÍ OBORY

vytvořeno: 22.4.2022, před 2 roky v rubrice Aktuality

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO VŠECHNY, KTEŘÍ JSOU PŘIJATI NA NAŠI ŠKOLU A BUDOU ODEVZDÁVAT ZÁPISOVÝ LÍSTEK NA NAŠÍ ŠKOLE.


Informativní schůzka pro budoucí žáky 1. ročníků proběhne ve čtvrtek 9. června 2022 pro učební obory (informace o schůzce dostanete při odevzdání zápisového lístku).


  • Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (22. dubna 2022 pro učební obory) se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání za oznámená. Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nezasílá.
  • Svůj úmysl vzdělávat se na Střední odborné škole a Gymnáziu Staré Město potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Pro uchazeče o střední vzdělání v učebních oborech vzdělání je termín pro odevzdání zápisového lístku jednotný a to do 6. května 2022. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě odeslán poštou.
  • Nepotvrdí-li zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka školy. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na odvolání.
  • Žádáme přijaté uchazeče, kteří nenastoupí na naši školu, aby nám tuto informaci neprodleně sdělili na email: info@sosgsm.cz nebo na tel. číslo: 572 420 211.
  • Rozhodnutí o nepřijetí si, pokud možno, vyzvedněte osobně v ředitelně školy v pátek 22. dubna 2022 od 10.00 do 15.30 hodin, v pondělí 25. dubna, úterý 26. dubna 2022 a ve středu 27. dubna od 08.00 do 15.30 hodin (v případě osobního převzetí rozhodnutí o nepřijetí můžete podat odvolání proti nepřijetí přímo na místě). Nevyzvednutá rozhodnutí budou poté zaslána poštou.

V případě dotazů volejte Mgr. Soňu Patočkovou (​​735 746 554).© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město