Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Výsledky přijímacího řízení

MATURITNÍ OBORY

vytvořeno: 28.4.2023, před 1 rokem v rubrice Aktuality


Informace pro přijaté uchazeče

 • Rozhodnutí o přijetí se poštou nerozesílají.
 • Zákonný zástupce uchazeče uplatní zápisový lístek na základě oznámení rozhodnutí o přijetí, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (to je den zveřejnění, tedy 28. duben 2023).
 • Zápisové lístky je možné odevzdat přímo ve škole, nebo zaslat poštou. Úřední hodiny jsou stanoveny následovně:  v pátek 28. dubna 2023 od 12.30 do 15.00, v úterý 2. 5. 2023 od 7.30 do 17.30 a ve středu 3. 5. 2023 a ve čtvrtek 4. 5. 2023 od 7.30 do 17.00 hodin. V dalších dnech jsme zde pro vás od 7.30 do 15.15 hodin. 
 • Zápisové lístky předá uchazečům základní škola. 
 • Pokud zákonný zástupce neodevzdá zápisový lístek uchazeče ve lhůtě deseti dnů, zaniknou právní účinky rozhodnutí o přijetí na naši školu.
 • Pokud přijatý uchazeč ví, že na naši školu nenastoupí, budeme rádi, když nám tuto skutečnost zákonný zástupce oznámí e-mailem (info@sosgsm.cz) nebo telefonem (734 261 695) . Umožníte tím přijetí dalších uchazečů, kteří nebyli z kapacitních důvodů přijati, v rámci autoremedury.
 • Informativní schůzka pro budoucí studenty 1. ročníků se uskuteční ve středu 7. června 2023 (viz příloha).

Informace pro nepřijaté uchazeče

 • Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání si mohou zákonní zástupci uchazečů vyzvednout osobně v kanceláři školy; v pátek 28. dubna 2023 od 12.30 do 15.00, v úterý 2. 5. 2023 od 7.30 do 17.30 a ve středu 3. 5. 2023 a ve čtvrtek 4. 5. 2023 od 7.30 do 17.00 hodin.
 • Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána poštou do vlastních rukou.
 • Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání, které nelze doručit, se ukládá v zákonné lhůtě na poště, pak je považováno za doručené
 • Proti tomuto rozhodnutí lze v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 135/2020 Sb. podat odvolání.

© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město