Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Výsledky příjímacího řízení

UČEBNÍ OBORY

vytvořeno: 22.4.2023, před 1 rokem v rubrice Aktuality


UČEBNÍ OBORY

INFORMACE K VÝSLEDKŮM PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO VŠECHNY, KTEŘÍ JSOU PŘIJATI NA NAŠI ŠKOLU A BUDOU ODEVZDÁVAT ZÁPISOVÝ LÍSTEK NA NAŠÍ ŠKOLE.

Informativní schůzka pro budoucí žáky 1. ročníků proběhne ve středu 7. června 2023 pro maturitní obory a ve čtvrtek 8. června 2023 pro učební obory (informace o schůzce dostanete při odevzdání zápisového lístku).

  • Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (22. dubna 2023 pro učební obory) se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání za oznámená. Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nezasílá.
  • Svůj úmysl vzdělávat se na Střední odborné škole a Gymnáziu Staré Město potvrdí zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Pro uchazeče o střední vzdělání v učebních oborech vzdělání je termín pro odevzdání zápisového lístku jednotný a to do 9. května 2023. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě odeslán poštou.
  • Nepotvrdí-li zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka školy. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na odvolání.
  • Žádáme přijaté uchazeče, kteří nenastoupí na naši školu, aby nám tuto informaci neprodleně sdělili na email: info@sosgsm.cz nebo na tel. číslo: 572 420 211 nebo na mobil 734 261 695.
  • Rozhodnutí o nepřijetí si, pokud možno, vyzvedněte osobně v ředitelně školy v pondělí 24. dubna 2022 od 7.30 do 17.00 hodin, v úterý 25. dubna, středu 26. dubna 2023 od 7.30 do 15.30 hodin (v případě osobního převzetí rozhodnutí o nepřijetí můžete podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí přímo na místě). Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou poté zaslána poštou.
© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město