Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Výsledky přijímacích zkoušek pro maturitní obory

vytvořeno: 19.5.2021, před 3 roky v rubrice Aktuality

Informace k výsledkům přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022


DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO VŠECHNY, KTEŘÍ JSOU PŘIJATI NA NAŠI ŠKOLU A BUDOU ODEVZDÁVAT ZÁPISOVÝ LÍSTEK NA NAŠÍ ŠKOLE

Studenti oboru GYMNÁZIUM, spolu se zápisovým lístkem odevzdejte, prosím, vyplněný dotazník, ve kterém si budete vybírat druhý cizí jazyk a estetickou výchovu (hudební nebo výtvarnou výchovu).

Studenti EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ, spolu se zápisovým lístkem odevzdejte, prosím, vyplněný dotazník, ve kterém si budete vybírat druhý cizí jazyk.

Informativní schůzka pro budoucí žáky 1. ročníků maturitních oborů proběhne ve středu 23. června 2021  (informace o schůzce dostanete při odevzdání zápisového lístku).


Informace k výsledkům přijímací zkoušky pro školní rok 2021/2022

  • Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (19. května 2021) se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání za oznámená. Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nezasílá.
  • Svůj úmysl vzdělávat se na Střední odborné škole a Gymnáziu Staré Město potvrdí zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě odeslán poštou. 
  • Nepotvrdí-li zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka školy. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na odvolání.
  • Žádáme přijaté uchazeče, kteří nenastoupí na naši školu, aby nám tuto informaci neprodleně sdělili na email: info@sosgsm.cz nebo na tel. číslo: 572 420 211 nebo 734 261 695.
  • Rozhodnutí o nepřijetí si, pokud možno, vyzvedněte osobně v ředitelně školy ve středu 19. května 2021 od 14.00 do 17.00 hodin, ve čtvrtek 20. května 2021 od 08.00 do 16.00 hodin a v pátek 21. května 2021 v době od 8.00 do 16.00 hodin (v případě osobního převzetí rozhodnutí o nepřijetí můžete podat odvolání přímo na místě). Nevyzvednutá rozhodnutí budou poté zaslána poštou.
  • Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ve škole, kde byl přijat na základě odvolání nebo byl přijat na obor bez talentové zkoušky za předpokladu, že zápisový lístek uplatnil při přijetí do oboru s talentovou zkouškou (§ 60g odst. 7 školského zákona).  Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka Střední odborné školy a Gymnázia Staré Město a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

Bližší informace vám poskytne Mgr. Soňa Patočková, tel: 735 746 554Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro maturitní obory


© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město