Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Výsledky 3. kola přijímacího řízení

vytvořeno: 26.6.2023, před 10 měsíci v rubrice Aktuality

Informace pro přijaté uchazeče

  • Rozhodnutí o přijetí se poštou nerozesílají.
  • Zákonný zástupce uchazeče uplatní zápisový lístek na základě oznámení rozhodnutí o přijetí, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (to je den zveřejnění, tedy 26. červen 2023).
  • Zápisové lístky je možné odevzdat přímo ve škole, nebo zaslat poštou. Úřední hodiny jsou stanoveny následovně:  každý pracovní den od 7.30 do 15.00 hodin.
  • Pokud zákonný zástupce neodevzdá zápisový lístek uchazeče ve lhůtě deseti dnů, zaniknou právní účinky rozhodnutí o přijetí na naši školu.
  • Pokud přijatý uchazeč ví, že na naši školu nenastoupí, budeme rádi, když nám tuto skutečnost zákonný zástupce oznámí e-mailem (info@sosgsm.cz) nebo telefonem (734 261 695) . Umožníte tím přijetí dalších uchazečů, kteří nebyli z kapacitních důvodů přijati, v rámci autoremedury.


© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město