Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Výsledky 2. kola přijímacího řízení

Maturitní a učební obory

vytvořeno: 24.5.2023, před 11 měsíci v rubrice Aktuality

Informace pro přijaté uchazeče

  • Rozhodnutí o přijetí se poštou nerozesílají.
  • Zákonný zástupce uchazeče uplatní zápisový lístek na základě oznámení rozhodnutí o přijetí, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (to je den zveřejnění, tedy 7.červen 2023).
  • Zápisové lístky je možné odevzdat přímo ve škole, nebo zaslat poštou. Úřední hodiny jsou stanoveny následovně:  každý pracovní den od 7.30 do 15.00 hodin.
  • Pokud zákonný zástupce neodevzdá zápisový lístek uchazeče ve lhůtě deseti dnů, zaniknou právní účinky rozhodnutí o přijetí na naši školu.
  • Pokud přijatý uchazeč ví, že na naši školu nenastoupí, budeme rádi, když nám tuto skutečnost zákonný zástupce oznámí e-mailem (info@sosgsm.cz) nebo telefonem (734 261 695) . Umožníte tím přijetí dalších uchazečů, kteří nebyli z kapacitních důvodů přijati, v rámci autoremedury.
  • Informativní schůzka pro budoucí studenty 1. ročníků maturitních oborů (Agropodnikání a Mechanik seřizovač) se uskuteční ve středu 7. června 2023 a informativní schůzka pro budoucí studenty 1. ročníků učebních oborů se uskuteční ve čtvrtek 8. června 2023 na odloučeném pracovišti v Uherském Hradišti. 

Informace pro nepřijaté uchazeče

  • Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání si mohou zákonní zástupci uchazečů vyzvednout osobně v kanceláři školy; v následujících pracovních dnes v době od 7.30 do 15.00 hodin. 
  • Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána poštou do vlastních rukou.
  • Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání, které nelze doručit, se ukládá v zákonné lhůtě na poště, pak je považováno za doručené
  • Proti tomuto rozhodnutí lze v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 135/2020 Sb. podat odvolání (vzor odvolání najdete v přílohách). 

V případě dotazů k výsledkům přijímací zkoušky můžete kontaktovat Mgr. Soňu Patočkovou, zástupkyni ředitele školy (tel: ​​735 746 554). Výsledky 2. kola pro maturitní obory

Výsledky 2. kola pro učební obory

Další dokumenty

© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město