Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Výsledky 2. kola přijímacího řízení

vytvořeno: 3.7.2020, před 4 roky v rubrice Aktuality

Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (3. července 2020) se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání za oznámená. Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nezasílá.

Svůj úmysl vzdělávat se na Střední odborné škole a Gymnáziu Staré Město potvrdí zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě odeslán poštou.

Zápisové lístky přijímáme v úřední dny (pondělí a středa) od 8 do 12 hodin. 

Nepotvrdí-li zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka školy. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě vydání nového rozhodnutí.

Žádáme přijaté uchazeče, kteří nenastoupí na naši školu, aby nám tuto informaci neprodleně sdělili na email: info@sosgsm.cz nebo na tel. číslo: 572 420 211.© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město