Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

vytvořeno: 15.5.2024, před 1 měsícem v rubrice Aktuality

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

15. května 2024 byly zveřejněny výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025. Výsledkové listiny pro jednotlivé obory najdete v dolní části stránky. Upozorňujeme rodiče, že rozhodnutí o přijetí či nepřijetí se nezasílá. V případě, že uchazeč nechce nastoupit do oboru vzdělání, kam byl přijat, podá „vzdání se“ svého místa, a teprve potom bude mít zákonný zástupce nebo uchazeč možnost podat přihlášku do 2. nebo dalšího kola v jiných školách/oborech. 


Informace pro přijaté uchazeče do maturitních oborů


Vážení studenti,

zveme Vás na informativní schůzku žáků nastupujících do 1. ročníků pro školní rok 2024/2025, která se bude konat v úterý 4. června 2024 pro obory vzdělání:  

AGROPODNIKÁNÍ, EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ, STAVEBNICTVÍ, MECHANIK SEŘIZOVAČ

Žádáme studenty oborů agropodnikání, ekonomika a podnikání, stavebnictví a mechanik seřizovač, aby se dostavili v úterý 4. června 2024 v době od 14.00 do 14.30 hodin do budovy školy ve Starém Městě, kde proběhne focení studentů pro vystavení karty ISIC. Přineste si s sebou vyplněnou žádost o vystavení ISIC karty a částku 350 Kč (mějte ji, prosím, přesně nachystanou). ISIC karta vám umožní vstup do školy, objednávání stravy, kopírování a půjčování knih v infocentru školy. Ve 14.30 a 15.00 hodin proběhne v aule školy schůzka studentů a rodičů studentů budoucích prvních ročníků s vedením školy, na které vám budou sděleny nejdůležitější informace týkající se začátku školního roku (zahájení školního roku, informace o stravování atd.).

Studenti EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ, vyplňte nejpozději do 4. června 2024 dotazník, ve kterém si budete vybírat druhý cizí jazyk a destinaci lyžařského výcvikového kurzu.Vážení studenti,

zveme Vás na informativní schůzku žáků nastupujících do 1. ročníků pro školní rok 2024/2025, která se bude konat v úterý 4. června 2024 pro obory vzdělání:  

GYMNÁZIUM

žádáme studenty oborů GYMNÁZIUM, aby se dostavili v úterý 4. června 2024 v době od 15.00 do 15.30 hodin do budovy školy ve Starém Městě, kde proběhne focení studentů pro vystavení karty ISIC. Přineste si s sebou vyplněnou žádost o vystavení ISIC karty a částku 350 Kč (mějte ji, prosím, přesně nachystanou). ISIC karta vám umožní vstup do školy, objednávání stravy, kopírování a půjčování knih v infocentru školy. Ve 15.30 a 16.00 hodin proběhne v aule školy schůzka studentů a rodičů studentů budoucích prvních ročníků s vedením školy, na které vám budou sděleny nejdůležitější informace týkající se začátku školního roku (zahájení školního roku, informace o stravování atd.).

Pokud se žák nebude moci zúčastnit informativní schůzky spojené s pořizováním fotografií žáků na ISIC kartu, tak se zákonný zástupce žáka nebo žák dostaví na sekretariát školy s vyplněnou žádostí o vystavení ISIC karty spolu s fotografií pasového formátu v červnu kdykoliv v době od 8 do 14 hodin a o prázdninách v úředních dnech.

Studenti oboru GYMNÁZIUM, vyplňte nejpozději do 4. června 2024 tento on-line dotazník, ve kterém si budete vybírat druhý cizí jazyk, estetickou výchovu (hudební nebo výtvarnou výchovu) a destinaci lyžařského výcvikového kurzu.Informace pro přijaté uchazeče do učebních oborů

Vážení studenti,

zveme Vás na informativní schůzku žáků nastupujících do 1. ročníků pro školní rok 2024/2025, která se bude konat ve čtvrtek 6. června 2024 pro učební obory

MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL, STROJNÍ MECHANIK, OBRÁBĚČ KOVŮ, TRUHLÁŘ

Půjde o setkání, kdy vám, studentům, potřebujeme předat informace týkající se stravování, vystavení ISIC karty a nástupu do školy. Proto žádáme naše budoucí studenty, aby se ve čtvrtek 6. června 2024 dostavili kdykoliv v době od 13 do 15 hodin do budovy školy v Uherském Hradišti (Revoluční 747), kde setkání proběhne. Přineste si s sebou vyplněnou žádost o vystavení ISIC karty a částku 350 Kč (mějte ji přesně nachystanou). ISIC karta vám umožní vstup do školy, objednávání stravy a kopírování. Po pořízení vaší fotografie na ISIC kartu vám budou předány další informace týkající se stravování, nástupu do školy apod.

Pokud se žák nebude moci zúčastnit informativní schůzky spojené s pořizováním fotografií žáků na ISIC kartu, tak se zákonný zástupce žáka nebo žák dostaví na sekretariát školy s vyplněnou žádostí o vystavení ISIC karty spolu s fotografií pasového formátu v červnu kdykoliv v době od 8 do 14 hodin a o prázdninách v úředních dnech.


Výsledkové listiny za jednotlivé obory


© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město