Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Výměnný pobyt studentů MEG z Tönisvorstu

vytvořeno: 13.4.2016, před 8 roky v rubrice Aktuality

V uplynulém týdnu se žáci našeho gymnázia stali hostiteli německých studentů z partnerského města Tönisvorst v Německu. Výměnný pobyt navazoval na předchozí více než dvacetiletou spolupráci obou škol. V letošním roce se do této významné, a svým zaměřením jedinečné akce, zapojili žáci třídy 2G.

Program byl po vzájemné koordinaci s německou stranou připraven na týden v termínu 4.4.2016 -10.4.2016.  Po příjezdu z vídeňského letiště jsme očekávali naše hosty v pondělí odpoledne u školy. První den strávili němečtí žáci u svých českých přátel v hostitelských rodinách.

Po přivítání žáků panem ředitelem, byla na následující den naplánována účast německých žáků ve výuce. Na tento okamžik se každoročně velmi těší všichni žáci, kteří se na našem gymnáziu učí německý jazyk. Návštěva německých studentů ve výuce je našimi žáky vždy velmi vítanou a pozitivně hodnocenou součástí výměnného pobytu. V navštívených vyučovacích hodinách byl kladem důraz na cizojazyčnou konverzaci, které se všichni naši žáci skvěle ujali a bezezbytku využili příležitosti k ověření svých jazykových dovedností. V odpoledních hodinách byli naši i němečtí žáci přijati na místní radnici starostou města panem Josefem Bazalou a místostarostou Mgr. Martinem Zábranským. Společná část programu byla zakončena prohlídkou historického centra Uherského Hradiště.

Ve středu se naši hosté vypravili na poznávací exkurzi do Brna, která byla spjata s návštěvou Macochy. Po návratu se němečtí přátelé zúčastnili tanečního kurzu, který aktuálně navštěvují naši žáci a kam byli němečtí přátelé, s laskavým svolením tanečního mistra, pozváni.

Další den strávili všichni žáci při společné exkurzi do Zlína. Hlavním tématem exkurze byl pracovní a sociální systém firmy Baťa, její historie a současnost. Účastníci exkurze tak měli možnost navštívit 21. budovu, projet se historickým výtahem Tomáše Bati a navštívit Baťovu vilu. Večer jsme se všichni sešli při slavnostní večeři v restauraci NET v Uherském Hradišti.

Pátek byl vyhrazen výjezdu do Kroměříže, kde byla pro žáky připravena prohlídka Arcibiskupského zámku a zámeckých zahrad, které figurují na seznamu světového nehmotného dědictví UNESCO.  Páteční večer, stejně jako celá sobota, patřila už výhradně hostitelským rodinám a vlastnímu programu.

Celý týden se nesl ve velmi příjemné, pozitivní a přátelské atmosféře. V této souvislosti bychom chtěly velmi srdečně poděkovat kolegům ze sekce německého a anglického jazyka za podporu této akce a pomoc při její realizaci. Zejména však děkujeme všem hostitelským rodinám a žákům za vytvoření skvělých rodinných podmínek a poskytnutí zázemí po celý týden, za velmi přátelské přijetí a vstřícnost po celou dobu výměnného pobytu. Naši žáci byli vynikajícím týmem! Spolupráce s vámi pro nás byla úžasná! Slzy, které stékaly po tvářích při nedělním rozloučení, byly důkazem vzájemného porozumění a souznění všech studentů i jejich rodičů. Všichni se již teď nesmírně těší na další setkání, které proběhne v září v Německu.

Moc vám všem děkujeme!

Die Erlebnisse und solche Art von Erfahrung geben dem Leben seinen Wert!

Herzlichen Dank an alle!


Mgr. Helena Hlavačková,Ph.D
Mgr. Zuzana Kohoutová


© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město