Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení

vytvořeno: 14.6.2018, před 5 roky v rubrice Aktuality

VVYHLÁŠENÍ  3.  KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/19

V souladu § 59 až 60 zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuji 3. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku ve školním roce 2018/2019.


Předpokládaný počet přijímaných žáků pro obory vzdělání:

Obor

KKOV

Počet přijímaných uchazečů

Agropodnikání

41-41-M/01

5

Stavebnictví

36-47-M/01

3

Mechanik seřizovač

23-45-L/01

2

Obráběč kovů

23-56-H/01

2

Strojní mechanik

23-51-H/01

5

Truhlář

33-56-H/01

4


V rámci přijímacího řízení do maturitních oborů se koná přijímací zkouška. Přijímací zkouška se koná formou testů. Termín konání přijímací zkoušky je  3. června 2018.

Více informací o přijímacím řízení najdete zde.


© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město