Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

vytvořeno: 9.5.2018, před 2 roky v rubrice Aktuality

V souladu § 59 až 60 zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuji 2. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku ve školním roce 2018/2019.

Více informací o vyhlášení 2. kola přijímacího řízení najdete zde.


Spolupracujeme

© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město