Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Volba seminářů pro 3. a 4. ročník gymnázia

Školní rok 2024/2025

vytvořeno: 20.12.2023, před 5 měsíci v rubrice Aktuality

Volba seminářů pro 3. ročník gymnázia na školní rok 2024/25​

Před volbou seminářů proběhne schůzka, která se bude konat ve čtvrtek 21. prosince 2023 ve 9.40 hodin v aule školy. Účast všech studentů současného 2. ročníku oboru gymnázium je nutná. 

Do výuky ve 3. ročníku jsou zařazeny 2 volitelné semináře s dvouhodinovou dotací. Tyto semináře jsou zaměřeny na přípravu k profilové části maturitní zkoušky a k přijímacím zkouškám na vysoké školy. Semináře jsou dvouleté a v těchto seminářích pokračujete ve čtvrtém ročníku.

Semináře si vybíráte z níže uvedené nabídky seminářů a volba semináře proběhne elektronickou formou. Z nabídky si vyberete 2 semináře a vaše volba bude závazná. Pokud si někteří z vás vyberou seminář, který nebude z důvodu malého počtu zájemců otevřen, bude vybírat znovu ze seminářů, které budou v příštím školním roce otevřeny.

Odkaz k elektronickému dotazníku je  zde a také vám bude zaslán přes Bakaláře (Komens). Výběr seminářů ukončete do středy 17. ledna 2024 do 18.00 hodin. Děkujeme.

Volba seminářů pro 4. ročník gymnázia na školní rok 2023/24


Před volbou seminářů proběhne schůzka, která se bude konat ve čtvrtek 4. ledna 2024 ve 9.40 hodin v aule školy. Účast všech studentů současného 3. ročníku oboru gymnázium je nutná.

Do výuky ve 4. ročníku jsou zařazeny 2 volitelné semináře s tříhodinovou dotací, které doplňují vámi zvolené profilové semináře ze 3. ročníku. Tyto semináře vám budou přiřazeny automaticky. Dále si vybíráte další 2 semináře s dvouhodinovou dotací. Při výběru dvouhodinových seminářů není možné vybírat si obsahově stejné semináře.

Semináře si vybíráte z níže uvedené nabídky seminářů a volba semináře proběhne elektronickou formou. Z nabídky si vyberete 2 dvouhodinové semináře. Vaše volba bude závazná. Pokud si někteří z vás vyberou seminář, který nebude z důvodu malého počtu zájemců otevřen, bude vybírat znovu ze seminářů, které budou v příštím školním roce otevřeny.

Odkaz k elektronickému výběru seminářů najdete zde také vám bude zaslán přes Bakaláře (Komens). Výběr seminářů ukončete do 25. ledna 2024 do 18.00 hodin. Děkujeme.© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město