Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Volba seminářů pro 3. a 4. ročník gymnázia

vytvořeno: 6.12.2019, před 5 roky v rubrice Aktuality

Informace pro studenty současných 2. a 3. ročníků k volbě seminářů pro příští školní rok.

Volba seminářů pro 3. ročník gymnázia na školní rok 2020/21

Do výuky ve 3. ročníku jsou zařazeny 2 volitelné semináře s dvouhodinovou dotací. Tyto semináře jsou zaměřeny na přípravu k profilové části maturitní zkoušky a k přijímacím zkouškám na vysoké školy. Semináře jsou dvouleté a v těchto seminářích pokračujete ve čtvrtém ročníku.

Semináře si vybíráte z níže uvedené nabídky seminářů a volba semináře proběhne elektronickou formou. Z nabídky si vyberete 2 semináře a vaše volba bude závazná. Pokud si někteří z vás vyberou seminář, který nebude z důvodu malého počtu zájemců otevřen, bude vybírat znovu ze seminářů, které budou v příštím školním roce otevřeny.

Odkaz k elektronickému výběru seminářů najdete zde a také vám bude zaslán přes Bakaláře (Komens). Výběr seminářů ukončete do pátku 10. ledna 2020 do 18.00 hodin. Děkujeme.Volba seminářů pro 4. ročník gymnázia na školní rok 2020/21


Do výuky ve 4. ročníku jsou zařazeny 2 volitelné semináře se tříhodinovou dotací, které doplňují vámi zvolené profilové semináře ze 3. ročníku. Dále si vybíráte další 2 semináře s dvouhodinovou dotací. Při výběru dvouhodinových seminářů není možné vybírat si obsahově stejné semináře.

Semináře si vybíráte z níže uvedené nabídky seminářů a volba semináře proběhne elektronickou formou. Z nabídky si vyberete 2 semináře s tříhodinovou dotací a 2 dvouhodinové semináře. Vaše volba bude závazná. Pokud si někteří z vás vyberou seminář, který nebude z důvodu malého počtu zájemců otevřen, bude vybírat znovu ze seminářů, které budou v příštím školním roce otevřeny.

Odkaz k elektronickému výběru seminářů najdete zde a také vám bude zaslán přes Bakaláře (Komens). Výběr seminářů ukončete do pátku 10. ledna 2020 do 18.00 hodin. Děkujeme.

© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město