Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Vive la France!

vytvořeno: 12.10.2018, před 5 roky v rubrice Aktuality

Parlez-vous français? Oui? C´est super! Tento před vámi ležící text by se měl vlastně nést ve francouzském duchu a stylu à la française, neboť jinak tomu nebylo ani po celou dobu našeho mírně dobrodružného výjezdu do partnerského města Séés ve Francii, kde se jeho účastníci bez znalosti francouzštiny opravdu neobešli! Spolupráce s místním Lycéé agricole trvá již několik let, vzájemné návštěvy však, i s ohledem ke vzdálenosti obou měst, nejsou tak časté. O to víc jsme se na tento výměnný pobyt těšili a přípravy pod taktovkou Mgr. Chovancové byly vraiment spécifique!

Už jen samotná cesta ze Starého Města do Prahy (zpoždění vlaku téměř 60minut), odtud dále à Paris (zpoždění dálkového spoje při ranní zácpě v Paříži), kde jsme s velkým štěstím stihli přípoj do Caen a následný transport do Sées, nesly prvky dobrodružství.

Po příjezdu ke škole nás naši hostitelé vzali na oběd do školní jídelny, kde v tu chvíli obědvalo či stálo ve frontě snad všech 400 žáků místního gymnázia, kteří na nás s úžasem hleděli. Zřejmě nebylo divu, poněvadž po 24 hodinách strávených na cestě jsme vypadali opravdu poměrně pas standart….

L´après-midi bylo okamžikem pro seznámení s našimi correspondents. Těmi se stali studenti nástavbového studia DATR (Dévélopement, animation des territoires ruraux), kteří se na své nové přátele velmi těšili. První konfrontace avec le français tedy započala záhy po příjezdu. Po seznámení a vzájemném představení následovala návštěva našich žáků ve výuce. Absolvování hodiny de matématiques byla dobrým základem pro další pobyt.

Ubytování pro první noc bylo pro všechny připraveno na internátě. Velmi přísná pravidla a režim nám tudíž ihned odseparovala mužské účastníky zájezdu do chlapeckých pater budovy. Dámská část výpravy sdílela pokoje na dívčím patře.

Následujícího rána čekala všechny účastníky velká výzva v podobě prezentací před studenty obou ročníků DATR a dalších oborů nádstavbového studia, které se účastnilo i vedení školy a další pedagogové. Celá akce se odehrávala a l´amphithéâtre místní školy a nutno uznat, že pro nikoho z prezentujících nebyla tato událost nijak snadná. Vystoupit před tak četné francouzské publikum a odprezentovat francouzsky informace o České republice, našem městě a naší škole, bylo pro žáky nesnadným úkolem. Při zvážení skutečnosti, že se někteří ze zúčastněných učí francouzštinu pouhý rok, musíme před všemi hluboce smeknout! Prezentace se vydařily na výbornou! Châpeau!

Víkend prožili žáci v hostitelských rodinách na méně i více vzdálených místech. Při pobytu ve Francii je třeba mít stále na mysli, že Francouz mluví pouze francouzsky. Domněnky, že bychom se mohli v kritických situacích spolehnout na angličtinu, zde zásadně pozbývají platnosti. A tak jsme si pondělí po návratu z rodin zpříjemnili neopakovatelnými víkendovými zážitky.

Kromě poznávací procházky po městě Sees, nás čekal výjezd na Pláže vylodění spojenců v Normandii (6.6.1944), návštěva zámku Château Carrouge či exkurze v Parc national de Normandie. Završením návštěvy bylo přijetí na radnici, kde nás pozdravil monsieur le maire pan Houssemaine a závěrečná společná večeře v salon séparé místní školní jídelny.

Ráno v den odjezdu bylo krušné. Mnozí se neubránili slzám… Slova díků a výměny kontaktů ale dávaly tušit, že další část výměnného pobytu bude jistě stejně tak skvělá jako ta prvá a že se na naše nově poznané kamarády už všichni těšíme.Cestou zpět jsme nemohli nenavštívit Paris et ses monuments a po extrémně náročné cestě (48 hodin) jsme se zcela vyčerpáni, ale plni dojmů, navrátili domů.

Francouzské přátele u nás přivítáme koncem měsíce května 2019 a vy všichni budete u toho! Těšit se totiž můžete nejen na setkání s originál Francouzi a šarmantními Francouzkami, ale rovněž na mluvenou francouzštinu, zajímavý program a příjemné okamžiky. A zejména pak na speciální den de la Francophonie, který bude tentokrát opravdu víc francouzský, než Francouz sám!

Děkujeme všem účastníkům za skvělou atmosféru a těšíme se na další milou spolupráci!

Merci à tous et à toutes!

 Za sekci FRJ Helena Hlavačková


© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město