Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Vernisáž výtvarných prací studentů gymnázia

vytvořeno: 13.11.2023, před 7 měsíci v rubrice Aktuality

V pondělí 6. listopadu 2023 proběhla od 14 hodin ve vestibulu naší školy vernisáž, při které si návštěvníci mohli prohlédnout výtvarné práce studentů gymnázia vytvořené ve školním roce 2021/2022. Výstava nabídla mnoho maleb, kreseb, koláží i prací vytvořených jinými technikami, ve kterých studenti ukázali svou kreativitu a řemeslnou zručnost, ale také svůj pohled na svět a fantazii. Návštěvníci mohli během této akce potěšit nejen své oči, ale i uši. Zazněly totiž slavnostní proslovy a tři hudební vystoupení – dvě z nich si nacvičili studenti hudební výchovy, třetím číslem byl sólový zpěv Adély Čechmanové doprovázené Marikou Mahdalovou, jež hrála na housle. Připraveno bylo i drobné pohoštění, které tuto akci spojenou s uměním a milými setkáními ještě zpříjemnilo.

za výtvarnou výchovu Mgr. Kateřina Horáková


© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město