Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Vánoční akademie

vytvořeno: 21.12.2015, před 8 roky v rubrice Aktuality

Letošní vánoční akademie se konala 10. prosince.  Na jevišti SKC se představila celá řada třídních kolektivů i sólistů. Po úvodní písni v podání cimbálové muziky, dívčího sboru a tanečníků folklorního souboru, pozdravil přítomné žáky pan ředitel Mgr. Bedřich Chromek. 

Poté již patřilo jeviště Tereze Snášilové ze 3.H. Dogdancing předvedla se svou fenkou Lays. Následně zazněla ruská vánoční píseň v podání žáků 2H. Spolužáky na kytaru doprovodil Martin Grebeň. Dovádivou scénku si připravili také kluci ze 4G. Jejich spolužačky na jevišti zatancovaly východoslovenské karičky. Na přípravě těchto vystoupení se podílel Tomáš Vojkovský a Kristýna Gabrielová.

Vánoční atmosféru navodila svou klavírní skladbou Pavla Výstupová ze 2.G. Na ni navázalo dívčí trio Martina Hanzelová (klavír), Julie Drobilová (housle), Natálie Kutálková (zpěv). Děvčata zpestřila letošní akademii skladbou „People help the people.“

V následujícím bloku se představila Kateřina Knapová ze 3.B, která se chce věnovat opernímu zpěvu, což také dokázala svým krásným školeným hlasem. Třída 2.E je plná aktivních sportovců a protože mnozí z nich k nám dojíždějí až ze Slovenska, rozhodli se žáci této třídy potěšit i naše milé slovenské spolužáky. Jejich scénka nesla název „Pásmo česko- slovenských veršů“

Další bod programu byl inspirován krásným jazykem, jakým – vedle češtiny – bezesporu je jazyk francouzský. Dojmy, které si studenti přivezli z loňského výjezdu do  Paříže, se pokusili zprostředkovat svým šansonem. Následný aerobic v podání Sáry Skopalové ze 2.H a Šarloty Bičanové ze 4.G byl jako vždy strhující. Na naší akademii každoročně zpívají i učitelé. Stejně jako v předchozích letech, i letos skladbu s kolegy připravil Ing. Pilka.

Ve škole funguje již několik let také cimbálová muzika. Muzikanti se pravidelně scházejí a pod vedením Ondřeje Bazaly si na letošní akademii připravili hned několik vstupů. Od letošního roku stojí včele muziky nový primáš Martin Novák z 1.G. Muzikanti zahráli nejen vlastní skladbu, ale doprovodili také dívčí sbor, který vede Vendula Kulihová ze 3.H. Tanečníci školního folklorního souboru se představili s tancem „Vyhazovaná“.

Závěrečná část pořadu patřila sólistce Evě Obdržálkové z 1.S. Při zpěvu ji doprovodil na kytaru její spolužák Lukáš Balajka. V podání Evy a Lukáše jsme si vyposlechli píseň „Stonka“. Velký ohlas sklidila také světelná show. Tu předvedl Radim Rygál z 1.D. V samotném závěru se představila třída 4.H. Spartakiádu zacvičila děvčata pod dohledem Darji Nožičkové a Ivety Galuškové. Výbornou atmosféru vánoční akademie podpořily i skvělé Rychlé šípy. Tento téměř profesionální počin, který se svými spolužáky připravil Jiří Šimek, poodhalil herecký talent kluků ze 4.H a smysl pro humor našich kolegů, kteří se neváhali do velmi vydařené divadelní scénky zapojit.

Po závěrečném slovu moderátorů Anety Pavlačkové a Jana Strašáka ze 2.S, uzavřel celou letošní akademii sbor žáků 1.GH a 2.GH, kteří navštěvují hudební výchovu. Vánoční písně připravené pod taktovkou Ing. Pilky a Ing. Hubené, byly příjemným završením celého pořadu.

Děkujeme všem účinkujícím, technickému týmu žáků ze 3G a zvukařům Tomáši Vojkovskému a Martinu Smělíkovi, včele s Mgr. Turčinem, za vydatnou výpomoc při realizaci celé akce.

Mgr. Helena Hlavačková


Fotogalerie


© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město