Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

V ruštině se zdokonalujeme nejen ve škole

vytvořeno: 13.12.2017, před 6 roky v rubrice Aktuality

„Naštěstí dnešní sněžení nezabránilo skupině z Gymnázia Staré Město dorazit včas do Ruského centra na připravený program. Skvěle jazykově vybavené studentky a studenty přivezla jejich vyučující, Mgr. Šupková. Děkujeme za návštěvu a těšíme se na příště, brzkým maturantům přejeme úspěšné ukončení studia.“ 

Taková zpráva se objevila na začátku prosince na facebookových stránkách Ruského centra na Pedagogické fakultě Masarykovy  univerzity v Brně. Devět ruštinářů ze 2. až 4.ročníku našeho gymnázia si opět zajelo do Brna na zkušenou, protože se nespokojuje pouze s běžnou výukou ruštiny ve vyučování. Jsou to studenti a studentky účastnící se školních a krajských kol v ruské konverzaci a ti, kteří navštěvují už čtvrtý ročník a vybrali si státní maturitní zkoušku z ruštiny. 
Program byl zaměřen na reálie běžného života cizince v Rusku a vyžadoval od našich studentů a studentek plné soustředění a komunikaci v ruštině. Na závěr se také dověděli od vedoucí RC, paní doktorky Evy K. Malenové, užitečné informace o studiu rusistiky na PF MU. 

Mgr. Zdeňka Šupková


© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město