Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

UTB ve Zlíně slavila 50. výročí

A naši studenti byli u toho!

vytvořeno: 6.5.2019, před 4 roky v rubrice Aktuality

Ve dnech  16. a 17. 4. 2019 se 26 vybraných studentů 1., 2. a 3. ročníku gymnázia zúčastnilo na fakultě technologické UTB ve Zlíně souboru workshopů „Zažij vědu“ u příležitosti 50. výročí založení  univerzity.

Z široké nabídky workshopů jsme si vybrali téma environmentálního inženýrství Toxický svět – o zjišťování vztahu mikroorganismů a těžkých kovů v životním prostředí, na něj navázala Supr-chemie – kde nám Ing. Rouchal PhD. v rámci supramolekulární chemie referoval o nekovalentních vazebných interakcích. V Chemii světla & barev se nám vědci ze Zlína pokusili ukázat, jak může být chemie, za asistence fyziky, krásná a pestrobarevná. Oxid uhličitý je už roky hvězdou médií. Způsobuje globální oteplení, což je špatně….!? Na tuto problematiku se zaměřil workshop Století CéÓ2.
Všechny workshopy byly mimořádně zajímavé a ze Zlína jsme všichni odjížděli maximálně spokojeni.


Ing. J. Hubená, Mgr. L. Wasserbauerová


© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město