Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Úspěšně prodávají a hodně pomáhají

vytvořeno: 3.10.2023, před 9 měsíci v rubrice Aktuality

Třída 3.S je historicky nejlepším prodejcem akce Srdíčkové dny. Při podzimním termínu 18. a 19. 9. 2023 prodávající dvojice úspěšně prodaly úplně všechny drobné charitativní předměty. Třída 3. S tak úspěšně nasměrovala pomoc k dětem, které neměly takové štěstí jako ostatní a žijí a bojují s těžkou nemocí. Částka vybraná pro nadaci Život dětem o. p. s. Praha činí krásných 10 904 Kč. 

Děkujeme nejen studentům a studentkám oboru stavebnictví za úsilí vložené do akce, ale i všem studentům a zaměstnancům školy, kteří jim přispěli.


Ing. Zuzana Kučerová

© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město