Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Úspěch našich žáků v okresním kole dějepisné olympiády

vytvořeno: 27.1.2023, před 11 měsíci v rubrice Aktuality

Ve středu 18. ledna 2023 proběhlo na uherskobrodském gymnáziu okresní kolo dějepisné olympiády. Naši školu zde reprezentovali hned tři žáci, přičemž Pavel Bilík (3. G) a Kryštof Ptáček (3. H) se v těsné konkurenci probojovali do krajského kola, jež proběhne koncem března.

Letošní, v pořadí již 52. ročník dějepisné olympiády se tematicky zaměřuje na období 2. poloviny 20. století a nese název „Rozdělený svět a Československo v něm - 1945-1992“. Zadání okresního kola tentokrát obsahovalo jak typické znalostní úkoly, tak i otázky z oblasti každodennosti a důraz byl opět kladen na porozumění textu. Na žáky čekala i dobová propaganda, fotografie ze spartakiád či sokolských sletů nebo třeba obálka Sedmičky pionýrů.

Do Brodu jsme vyrazili také za poznáním. Když nám po úspěšném vyřešení zadání zbyla trocha času, jednomyslně jsme se rozhodli navštívit místní muzeum Jana Amose Komenského. Byla to naše první návštěva a osobně jsem byl velmi mile překvapen kvalitou stále expozice. Ta se nezaměřila pouze na životní osudy učitele národa, ale i události a objevy 17. století. Různé faksimile a repliky dobových spisů či vynálezů bývají běžnou součástí každé výstavy, zde však bylo vše řízeno Komenského heslem „škola hrou“. Mnohé objevy a předměty tak nezůstaly jen za výkladním sklem, ale mohli jsme si je přímo vyzkoušet nebo se o nich zábavnou formou dozvídat různé nové informace. Za vše bych vyzdvihl skvěle provedenou, takřka divadelní pasáž přibližující Komenského stěžejní dílo Labyrint světa, jež je mimochodem zařazeno do výběrové literatury k maturitě z ČJL, a do jehož světa nás dokázala výstava neobyčejně vtáhnout.

Přidruženou expozici „Škola hrou“ jsme z důvodu odjezdu vlaku nestihli navštívit, brzy se však vrátíme, neboť krajské kolo bude probíhat opět v Uherském Brodě, na který se již těšíme.

Úspěšnými řešiteli zadání se stali všichni žáci naší školy a za vzornou reprezentaci jim patří velké díky. Pro nás ostatní, opět se svolením organizátorů, zveřejňujeme zadání i správná řešení úkolů.

Mgr. Adam Vaňhara© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město