Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Úspěch našich studentek v Olympiádě z německého jazyka

vytvořeno: 23.2.2021, před 2 roky v rubrice Aktuality

Stejně jako v předešlých letech pořádala i letos naše škola okresní kolo Olympiády v německém jazyce. Po předchozím školním kole, které proběhlo 1. a 2. února za účasti 20 zapálených němčinářů z řad studentů naší školy, pokračovala soutěž okresním kolem. To se uskutečnilo 16.2.2021 distanční formou. Soutěže se zúčastnili zástupci Gymnázia Uh.Hradiště, Gymnázia Uh.Brod, Stojanova Gymnázia Velehrad a studenti naší školy.

Soutěž probíhala ve dvou fázích: písemná část (poslech s porozuměním) a následná ústní část, při níž soutěžící komunikovali s porotou.  V konverzační části soutěže byla hodnocena jazyková pohotovost a kreativita, bohatost slovní zásoby, výslovnost a gramatická správnost, srozumitelné vyjadřování či schopnost obhájit svůj názor.

Porota se shodla, že úroveň soutěže byla v letošním roce velmi vysoká, všichni soutěžící prokázali velmi dobrou znalost německého jazyka. V silné a velmi kvalitní konkurenci se výborně prezentovaly i naše studentky, které po vyhodnocení obou částí soutěže obsadily první a třetí místo! 

Výsledky okresního kola:

  1. místo: Zuzana Petrůjová  GSM (2.H)
  2. místo: Daniela Tvrdoňová GUH
  3. místo: Dorka Ševčíková GSM (3.G)


Všem soutěžícím velmi děkujeme za předvedené výkony, zodpovědný přístup k soutěži a za milou a přátelskou atmosféru, která po celou dobu soutěže panovala. Zuzce a Dorce rovněž velmi děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy! Výherkyním blahopřejeme a přeje plno štěstí, sil a optimismu do dalších soutěžních kol! Okresní kolo olympiády v německém jazyce bylo finančně podpořeno MŠMT. 


Za organizátory
Mgr. Helena Hlavačková PhD.


© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město