Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Úspěch Evy Painterové!

vytvořeno: 28.1.2019, před 12 měsíci v rubrice Aktuality

Dne 15. prosince 2018 konala Eva Painterová ze 4.A zkoušku FCE v Brně pod záštitou Cambridge P.A.R.K. Výsledek, jehož dosáhla, zaslouží velké uznání. V celkovém součtu totiž Eva získala známku A(!), což je podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky úroveň C1. Za zmínku také stojí fakt, že ve dvou z pěti částí Eva získala plný počet bodů. 

Gratulujeme jí k tomuto velkému úspěchu a také děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy.


Mgr. Radek Tyml, Mgr. Roman Chovanec


Spolupracujeme

© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město