Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Týdenní individuální praxe žáků oboru agropodnikání

vytvořeno: 8.10.2019, před 5 roky v rubrice Aktuality

Tak jako každý rok, i letos  žáci 3. a 4. ročníku oboru agropodnikání absolvovali podzimní individuální praxi v našich partnerských podnicích. Jako příklad uvádím Agrokomplex Kunovice, Dolňácko, a.s. Hluk, Žerotín, a.s. Strážnice, ZOO Lešná. Měli možnost se seznámit s běžným provozem v tomto období. Pomáhali při aktuálních pracích na poli, popřípadě při ošetřování zvířat. Celkově byla praxe hodnocena kladně jak ze strany žáků, tak zaměstnavatelů, kteří velmi kladně hodnotili jejich pracovní nasazení.

Ing. Ivo Studénka, učitel praxe


© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město