Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Týden vysokoškolákem

vytvořeno: 28.3.2017, před 7 roky v rubrice Aktuality

V týdnu 13.-17. 3. 2017 se osm žáků naší školy včetně mě zúčastnilo akce Týden vysokoškolákem, pořádané Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, konkrétně Fakultou technologickou.Projekt měl za úkol nám rozšířit znalosti ve fyzice a chemii, ale i přiblížit nám prostředí vysoké školy. Každý den se nám věnovali vyučující této školy nebo její budoucí doktoranti.

V pondělí jsme se seznámili s CNC stroji a principem jejich fungování. Úterní program byl zaměřen na polymerní systémy a vstřikování plastů a poté jsme si prošli laboratoře. Ve středu nás pan docent Pata seznámil s metrologickými laboratořemi a jejich vybavením. Dokonce jsme s ním zkoušeli na vysokorychlostní kameru zaznamenat spínání zapalovače. Následovala prohlídka fyzikální laboratoře. Ve čtvrtek jsme navštívili univerzitní knihovnu, která byla moderní a moc útulná.  Nato jsme vyrazili do kováren společnosti VIVA, kde nám ukázali celý proces výroby. V pátek jsme si vyslechli krátkou přednášku o nanotechnologiích a poté následovalo seznámení s 3D tiskárnou.

Po těchto aktivitách nás čekalo předání certifikátů o účasti na této akci, rozloučení a jako každý den oběd ve zdejší mense. Myslím, že tato akce se všem moc líbila, byla pro nás přínosem a obohatila nás o nové zkušenosti.

Vanda Ondrašíková,  3.G


© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město