Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Tuta Via Vitae

vytvořeno: 10.5.2017, před 3 roky v rubrice Aktuality

Ministerstvo školství,  mládeže a tělovýchovy spolu s Finanční gramotností, o.p.s. organizovalo letos již druhý ročník celostátní soutěže Tuta Via Vitae.

Žáci v ní musí prokázat své vědomosti z oblasti  požární ochrany, civilní obrany, ochrany obyvatel, bezpečnostní problematiky státní i soukromé a bankovní, z oblasti krizových situací, zdravotní problematiky, systému zdravotnictví, zdravotního pojištění, pojištění osob a majetku, první pomoci, práv a povinností občanů, chování při živelné pohromě, průmyslové havárii, kyberšikany, komunikace se státem, …  

Ze školního kola vzešla trojice nejúspěšnějších dívek, které pak reprezentovaly naši školu na dalších úrovních. Byla to Andrea Bumbálková ze 3. G, Kateřina Macková ze 2.E a nemocnou Terezu Královou ze 4.H vystřídala Veronika Petrželková ze 2.E.

Tato trojice vyhrála okresní kolo a úspěšně zvítězila i v kole krajském. Čekalo nás vyvrcholení v Praze. 27. 4. 2017 jsme vyjely na celostátní kolo soutěže Tuta Via Vitae do Prahy.  Už vstát na odjezd vlaku na 4:28 hodin ráno byl nesnadný úkol, ale všechny, to znamená Andrea Bumbálková, Kateřina Macková a Veronika Petrželková i Olga Dziacká jako doprovod, jsme to zvládly.

Pražské celostátní kolo se konalo v krásném prostředí kláštera v Emauzích. V naší kategorii středních škol soutěžilo 12 vítězů krajských kol. Správné odpovědi na otázky se vybíraly ze čtyř možností a roli hrála i rychlost, kterou byla odpověď odkliknuta na počítači. Nejdříve byla dvě semifinálová kola, z nichž vyšla finálová čtveřice. Do té se bohužel naše děvčata neprobojovala. Jejich rozstřelová skupina byla velice těžká, výsledky byly velmi vyrovnané, stačila jedna chyba, které se dopustily jen tři týmy, mezi nimi i naše děvčata a cesta do finále byla zavřená. O kvalitě této semifinálové skupiny svědčí i to, že pozdější celostátní vítěz – družstvo Ústeckého kraje – byl právě v této naší skupině. Ústečáci byli skutečně famózní, na otázky odpovídali neomylně a bleskovou rychlostí.

I tak jsme ale nebyly zklamané, určitě jsme se v kvalitní konkurenci neztratily a neudělaly ostudu naší škole a kraji. Soutěž v Praze byla pro děvčata inspirací a motivací do dalších ročníků. Děkujeme jim a blahopřejeme.

Olga Dziacká


Spolupracujeme

© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město