Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Tuta Via Vitae

Celostátní soutěž na naší škole

vytvořeno: 29.2.2016, před 8 roky v rubrice Aktuality

Nová celostátní soutěž „Tuta Via Vitae", která probíhala od září 2015 do dubna 2016, vzdělává děti, mládež a jejich prostřednictvím i dospělé, za pomoci Policie ČR, Hasičského záchranného sboru a dalších odborníků a institucí v požární ochraně, civilní obraně, ochraně obyvatel, bezpečnostní problematice státní i soukromé a bankovní, krizových situacích, zdravotní problematice, systému zdravotnictví, zdravotním pojištění, pojištění osob a majetku, první pomoci, právech a povinnostech občanů, při živelné pohromě, průmyslové havárii, kyberšikaně, komunikaci se státem, apod.

Školní, okresní a krajská kola se konají prostřednictvím on-line soutěžního systému (PC), celostátní finálová kola prezenční formou v refektáři benediktského opatství EMAUZY v Praze. Ve školních kolech soutěží žáci jako jednotlivci. Tři nejlepší z nich se stávají členy školního družstva, které pak soutěží týmově v okresním kole, a v případně dalšího postupu i v kole krajském nebo v celostátním finále.

Do školního kola se zapojilo celkem 110 žáků a žákyň naší školy. Plného počtu bodů dosáhlo v této internetové soutěži pět žáků:

Andrea Bumbálková ze 2.G
Kristýna Vajdíková ze 3.H
Jan Falešník ze 2.G
Tomáš Gryger ze 2.G
Gabriela Šoustková ze 2.H

V okresním kole nás reprezentovalo družstvo ve složení Andrea Bumbálková, Kristýna Vajdíková a Jan Falešník. Vybojovali krásné druhé místo. Gratulujeme!!!


Mgr. Olga Dziacká


© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město