Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Truhláři na WOODTECu

vytvořeno: 8.11.2017, před 2 roky v rubrice Aktuality

Žáci učebního oboru Truhlář navštívili v pátek 3. listopadu 2017 Mezinárodní veletrh pro dřevozpracující a nábytkářský průmysl Woodtec 2018 v Brně. Tam si mohli doplnit a rozšířit své znalosti získané v teoretické i odborné výuce o novinky nabízené předními výrobci strojů a nástrojů pro sériovou i kusovou výrobu nábytku a inspirovat se pro svůj další odborný rozvoj.


Spolupracujeme

© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město