Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Testujeme závěrečnou zkoušku

Vyzkoušej si písemnou část závěrečné zkoušky online

vytvořeno: 29.2.2016, před 7 roky v rubrice Aktuality

V rámci projektu Nová závěrečná zkouška 2 byla vyvinuta unikátní aplikace informačního systému, která umožňuje realizovat písemnou část závěrečné zkoušky učebních oborů na počítači. Fungování aplikace bylo úspěšně ověřeno na osmi pilotních školách.

Nyní mají i žáci Střední odborné školy a Gymnázia Staré Město, odloučeného pracoviště Uherské Hradiště možnost si písemnou zkoušku na počítači vyzkoušet ve své škole. Testování probíhá v termínu 17.02. - 10. 03. 2016  v oborech vzdělání, kde již byla vytvořena banka úkolů, z níž se ve škole generují témata pro žáky. Jsou to tyto obory:

23-51-H/01 - Strojní mechanik
23-68-H/01 - Mechanik opravář motorových vozidel

Pokud se testování osvědčí, bude tato forma písemné části od příštího školního roku zařazena do závěrečných zkoušek učebních oborů.

Ing. Luboš Bělohrad


© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město