Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Těšíme se na vás!

Organizace výuky od 9. června 2020

vytvořeno: 1.6.2020, před 4 roky v rubrice Aktuality

Milé studentky a milí studenti,

od 8. června 2020 je umožněno obnovení osobní přítomnosti žáků středních škol ve školách. Naše škola této změny využije a ve škole se s vámi budeme postupně potkávat od 9. června 2020. Výuka ve škole nebude probíhat v celém rozsahu, ale bude probíhat pouze od 8 do 11.10 hodin formou konzultací podle níže přiloženého rozvrhu, a to z důvodu konání přijímacích a maturitních zkoušek (proto bedlivě sledujte případně změny v tomto rozvrhu). 

Provoz školy a hygienická opatření budou realizována v souladu s dokumentem „Ochrana zdraví a provoz středních škol a konzervatoří do konce školního roku 2019/2020“, viz příloha.

Při cestě do školy, ze školy, před školou a v budově školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky a dodržení odstupů 2 metry. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Při prvním vstupu do školy je povinností každého žáka odevzdat vyplněné Čestné prohlášení, viz příloha.

Od 11. května 2020 je obnoven provoz školní jídelny. Zájemci o stravování v úterý 9. června 2020 se musí přihlásit nejpozději do čtvrtku 3. 6. 2020 do 10:00. Čas pro výdej obědů je stanoven od 11:30 do 12:30 a bude probíhat v souladu s dokumentem "Ochrana zdraví a provoz středních škol a konzervatoří do konce školního roku 2019/2020“. 

Pevně věříme, že všechny úkoly, které nás ještě v tomto školním roce čekají, bez problémů a úspěšně společně zvládneme.

Mgr. Soňa Patočková© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město