Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Světlušky svítily i v roce 2018

Letos jsme přispěli na konto Světlušky částkou 8 455 Kč

vytvořeno: 5.12.2018, před 5 roky v rubrice Aktuality

Stalo se již dobrou tradicí, že naše studentky a studenti pomáhají nevidomým formou charitativní sbírky Světluška.Tato sbírka probíhá na území celé republiky a jejím garantem je Nadační fond Českého rozhlasu. Krásnou tečkou je vždy koncert ,kterého se účastní jak známé osobnosti kulturního života, tak i nevidomí umělci a děti.

Touto cestou bych ráda poděkovala všem, kdo se podíleli na letošní sbírce. A to hlavně děvčatům a chlapcům ze 3.H a 3.G. Letos jsme přispěli na konto Světlušky částkou 8 455 Kč.

Mgr. Jana Horáková


© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město