Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Studenti na praxi v ekologické farmě Javorník s.r.o.

vytvořeno: 31.3.2016, před 8 roky v rubrice Aktuality

Dne 29. 3. 2016 proběhla praxe tříd 4. AB oboru agropodnikání a ekologie na pracovišti ekologického zemědělství ve farmě Javorník s.r.o.  v Štítné nad Vláří. Cílem praxe bylo ukázat žákům obou  oborů jak vypadá zemědělství v LFA oblastech a jaké zde plní funkce. Díky velmi vstřícnému přístupu vedení farmy si žáci prohlédli jak prvovýrobu chovu hospodářských zvířat  tak i  polnosti v katastru farmy včetně ekologických sadů a včelnice. V návaznosti na uvedené následovala prohlídka provozů na zpracování zemědělské produkce a to mlékárny, pekárny a pálenice. Během celé akce se mohli žáci dotazovat na problematiku praxe, také ochutnali  potravinářské výrobky a zdarma jim byl poskytnut i oběd v jídelně farmy. Tato praxe byla přínosným doplněním učiva odborných předmětů uvedených tříd.

Ing. Ivan Burda


© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město