Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Studenti 3.B nahlédli do provozu bioplynové stanice

vytvořeno: 16.4.2016, před 8 roky v rubrice Aktuality

Dne 15. 4. 2016 se žáci 3. B zúčastnili odborné praxe z předmětu Monitorování a analýzy do EPS a bioplynové stanice Kunovice . V první části programu se seznámili s provozem akreditované laboratoře a sami si vyzkoušeli některé laboratorní postupy, používané při analýze a sanacích zemin a vody znečištěných různými polutanty. Prohlédli si a vyzkoušeli chod spektrofotometru, plynového chromatografu, bioreaktoru. Někteří poprvé viděli na vlastní oči, co je autokláv, kolona nebo kyveta . Pracovali s automatickou pipetou, kapátkem, třepačkou, míchadlem, byretou. Sami si připravili oxidační sanační Fentonovo činidlo, provedli titraci a vyzkoušeli úpravu pH na požadovanou hodnotu. V biochemické laboratoři pracovali ve flow-boxu aerobním i anaerobním a zaočkovali kulturu mikroorganismů na agarovou živnou půdu. V další části se seznámili s technologií, ekonomickou stránkou a pozitivy i úskalími zemědělské bioplynové stanice, prošli provozem a velínem BPS, pozorovali kogenerační jednotku v chodu.

Ing. Jana Hubená


© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město