Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Strojní mechanik

Strojní mechanik

Kód a název oboru vzdělání: 23-51-H/01 Strojní mechanik
Název ŠVP: Strojní mechanik
​Platnost ŠVP: od 1. 9. 2019


Charakteristika přípravy v oborou
Obor vzdělání je vhodný pro technicky nadané žáky, manuálně zručné se vztahem k materiálům, zejména ke kovovým materiálům a plastům. Žáci se naučí ručně nebo strojně zhotovovat součástí strojů, zařízení a prvků konstrukcí, pájení a lepení, obsluhu mechanizovaného nářadí, zhotovovat a sestavovat jednotlivé součásti a funkční celky různých strojů, zařízení a konstrukcí, uvádět je do provozu, obsluhovat je, provádět jejich běžnou údržbu, diagnostikovat závady a opravovat je. S tím souvisí i vykonávání pracovních činností vyskytujících se při kontrole strojů, jejich funkčních zkouškách, vedení záznamů o jejich provozu apod. Součástí výuky je složení zkoušky ze svařování před komisařem v rozsahu základního kurzu. Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy: praktické činnosti, fyzika.


Uplatnění absolventů v oboru
Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří se uplatní ve strojírenství, ve výrobních, montážních a opravárenských provozech podniku, jako strojní zámečník, montér zámečník, provozní zámečník, montér a mechanik, montér točivých strojů, zámečník kolejových konstrukcí, zámečník kolejových vozidel, montér ocelových konstrukcí, montér plynovodů, montér vzduchotechniky, důlní zámečník, kontrolor strojírenských výrobků, montér kotlář a montér potrubář. V případě absolvování příslušného kurzu, vykonaní zkoušky a získání příslušného oprávnění je kvalifikován i pro další činnosti (např. svářeč, vazač břemen, řidič vysokozdvižného vozíku). Absolventi mohou pokračovat ve vzdělávání nástavbovým studiem v oborech strojírenského zaměření nebo orientovaných na podnikání.


Co tě čeká?


Naši studenti jsou úspěšní!

Jsme bronzoví!

David Tureček získal nádherné 3. místo v krajském kole soutěže Hledáme mladé technické talenty. Spolu s Davidem nás reprezentoval i Vojtěch Hanáček, který se umístil mezi prvními deseti. Gratulujeme.

Fotogalerie

© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město