Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Strojaři na soutěži Autodesk Academia Design 2018

vytvořeno: 15.4.2018, před 6 roky v rubrice Aktuality

Ve dnech 6 a 7. 4. 2018 se zúčastnili žáci druhého a třetího ročníku oboru mechanik seřizovač Križan Matěj, Srubjan Martin a Dvořáček Ondřej soutěže Autodesk Academia Design 2018 ve 2D kreslení v Autocadu, v 3D modelování v Inventoru a v 3D prototyping konstruování a tisku. Soutěž pořádala Computer agency o.p.s. na VUT Brno, fakultě strojního inženýrství.

Přestože jsme neobsadili vítězná místa, byla již velkým úspěchem účast na tomto celostátním (československém) finále, mezi studenty průmyslových škol, které mají mnohdy dvojnásobnou či trojnásobnou hodinovou dotaci na výuku CAD. Chválím houževnatost, píli a bojovnost všech zúčastněných a děkuji za reprezentaci naší školy.

Ing. Helena Jagošová


© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město