Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Stříbrným oráčem je náš Martin Hrabec

Mezikrajská soutěž v orbě – Znojmo 2018

vytvořeno: 21.9.2018, před 6 roky v rubrice Aktuality

Ve dnech 19. a 20.9.2018 se žáci naší školy – Martin Hrabec a Matěj Stavjaňa ze 3.A zúčastnili soutěžního klání v orbě, určeného pro studenty zemědělských oborů z krajů Jihomoravského, Zlínského a Vysočina a také za účasti studentů z partnerských škol ze Slovenska a Rakouska. Soutěž se uskutečnila pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka a předsedy Regionální agrární komory Jihomoravského kraje Ing. Václava Hlaváčka, CSc. Konala se na pozemcích Agropodniku Mašovice, pořádala ji Střední odborná škola Znojmo, spolupořadatelé pak byly Jihomoravský kraj, Regionální agrární komora Jihomoravského kraje a Agropodnik Mašovice a.s. Oralo se s traktory Zetor 7711 a dvouradličnými jednostrannými pluhy. Finanční zabezpečení zajistila Regionální agrární komora Jihomoravského kraje za finanční podpory Jihomoravského kraje a Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu.

Ve středu 19. 9. 2018 po příjezdu si mohli žáci společně zatrénovat na vytyčených pozemcích a zároveň si vylosovali soutěžní parcely pro páteční klání. Večer pak proběhlo slavnostní zahájení soutěže v Agrodomu ve Znojmě. Dále program vyplnily semináře a odborné přednášky pracovníků z Mendelovy univerzity a seminář o dotačních programech Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF).

Ve čtvrtek po snídani začala samotná soutěž slibem rozhodčích a oráčů. Doprovodným programem byla také výstava moderní zemědělské mechanizace s možností otestovat si tuto techniku v praxi, předvádění vyprošťovací techniky HSZ a také předvádění veteránských traktorů z Rakouska. Při úvodních proslovech hostů nás zaujala skutečnost, že soutěžit bude 30 studentů včetně dívek a že jsme zde jedinou školou ze Zlínského kraje. Předpokladem pro budoucí dobré hodnocení, bylo provedení tzv. rozpichu, což je vyorání střední brázdy a její následné zaorání ve stanovené rovině s požadavkem na dodržení výseče pro jednotlivé soutěžní parcely. Oba naši zástupci se se stanoveným úkolem vyrovnali poměrně dobře a zejména Matěj Stavjaňa si připravil dobrý základ pro splnění a dodržení dalších hodnotících parametrů. Těmi byly přímočarost brázd, souběžnost jízd, sklad odpovídající požadavkům, hloubka orby stanovená na 18 cm s tolerancí 2 cm v celé délce brázdy, zaorávání a vyorávání pluhu na hranici výseče a zapravení rostlinných zbytků. Vše bylo klasifikováno bodovými srážkami. Hodnotící sbor rozhodčích byl velmi důsledný a pečlivě vyhodnocoval všechny stanovené parametry. Rozhodujícím faktorem je zde na rozdíl od soutěží v jízdě zručnosti provedení, nikoliv čas. Vše je otázkou přesnosti a preciznosti. Pohledem na jednotlivé soutěžní parcely byly mezi soutěžícími jen nepatrné rozdíly a obtížný úkol poroty rozhodnout, nakonec vyústil ve vyhlášení výsledků, pro nás velmi příjemných. Vítězem se stal Pavel Vymazal ze SŠ a ZŠ Tišnov a hned za ním, na druhém místě, skončil náš Martin Hrabec. Toto umístnění podtrhl ještě desátým místem Matěj Stavjaňa, kterého po dobrém rozjezdu trošku poškodilo necitlivé manipulování s nastavením pluhu, které provedl před ním jedoucí soutěžící. Naši kluci tvořili během celé soutěže velmi kamarádskou a navzájem si fandící dvojici a svým výsledkem dokázali, že naše škola je schopna ve stávajících podmínkách i nadále připravovat odborníky pro zemědělskou oblast a jejich výsledek je po historickém vítězství našeho studenta Andreje Černaje v celostátní soutěži studentů oboru Agropodnikání v roce 2015, naším dalším výrazným úspěchem. 

Mgr.Radislav Dolina


© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město