Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Středoškolská odborná činnost

vytvořeno: 29.5.2023, před 9 měsíci v rubrice Aktuality

SOČ je soutěží talentovaných středoškoláků v řešení odborných problémů v 18 vědních oborech. Soutěž probíhá zpravidla ve třech kolech formou soutěžních přehlídek, kde soutěžící své práce obhajují před odbornou porotou. Nejúspěšnější řešitelé jsou často vybíráni k účasti na obdobných mezinárodních soutěžích. Vyhlašovatelem soutěže je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a organizační garanci zabezpečuje Národní institut pro další vzdělávání.

Ve čtvrtek 27. 4. 2023 proběhlo krajské kolo SOČ na GJAK v Uherském Brodu. Naši školu reprezentovali Alice Lukášová ze 4.S, která skončila na 2. místě v oboru 11 stavebnictví (postup do licitačního kola před republikovým finále) a Václav Janska ze 3. A skončil na prvním nepostupovém místě v okresním kole v oboru životní prostředí.

Prezentace jejich prací jsou najdete zde: https://youtu.be/_uX_uaNeCuw a https://youtu.be/DVCqHQ7XaXQ

Mgr. Jitka Staňková

© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město