Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Stavíme z YTONGU

vytvořeno: 20.11.2017, před 7 roky v rubrice Aktuality

Dne 8. 11. 2017 se uskutečnila pro studenty 3. ročníku oboru STAVEBNICTVÍ odborná přednáška firmy YTONG. Studenti se od vedoucího zástupce firmy pro moravskou oblast pana Ing. Rudolfa Svobody dozvěděli, jak správně z pórobetonových prvků navrhovat a stavět. Prezentace byla velmi zajímavá a velmi dobře odborně sestavena. Studenti byli seznámeni se sortimentem firmy, s technickými požadavky na výrobky i se zásadami jejich použití.

Ing. Miroslava Jošková


© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město