Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Stavaři navštívili uherskohradišťskou věznici

vytvořeno: 30.11.2015, před 9 roky v rubrice Aktuality

Studenti 2. ročníku oboru Stavebnictví se rozhodli navštívit Hradišťskou věznici. Objekt má pohnutou historii a navíc je zajímavý i z pohledu stavařského. Při prohlídce se dověděli o osudech konkrétních vězněných osob, a to jak z období 50.tých let, tak i z období fašistické okupace. Navíc byli upozorněni na typologická pravidla pro návrh budov tohoto typu. Ve věznici je také mnoho stavebních konstrukcí, které jsou ve 2. ročníku probírány, např. konstrukce předsazené či dřevěné krovy. Dále byli seznámeni s projevy vad stávajících konstrukcí.

Exkurze zanechala ve studentech hluboký dojem.Ing. Marie Hrubošová


© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město