Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Staň se architektem

6. ročník výtvarně-technické soutěže odstartován

vytvořeno: 21.10.2020, před 3 roky v rubrice Aktuality

STAŇ SE ARCHITEKTEM
PROPOZICE SOUTĚŽE

 1. Vyhlašovatel soutěže

SOŠ a Gymnázium Staré Město

 1. Pořadatel soutěže

Předmětová komise Stavební předměty Střední odborné školy a Gymnázia Staré Město

 1. Téma soutěže

Návrh domu pro bydlení nebo jiný účel (např. škola, divadlo, kulturní dům, zimní stadion, restaurace, hala pro skateboarding…).

 1. Pravidla soutěže
 • Soutěž je určena pro žáky 6. – 9. ročníku základních škol a pro žáky výtvarných oborů ZUŠ stejné věkové kategorie.
 • Soutěžní práce sestává ze dvou venkovních pohledů na objekt (pohledy pravoúhlé nebo perspektivní).
 • Práci je možno vyhotovit ručně (výkres formátu A4 nebo A3) nebo s pomocí PC, barevně nebo černobíle.
 • Každá škola může zaslat neomezený počet soutěžních prací.
 • Jeden žák může soutěžit pouze s jednou prací.
 1. Termíny soutěže
 • Soutěžní práce s vyplněnou přihláškou zašlete nejpozději do 6. 1. 2021
 • Vyhlášení výsledků proběhne v lednu 2021 v prostorách pořadatelské školy ve Starém Městě (vše bude záležet na aktuální epidemiologické situaci).
 • Výherci budou pořadatelem kontaktováni.
 1. Způsob doručení soutěžních prací
 • Návrh vytvořený s pomocí PC (pouze formát PDF) zašlete elektronicky na adresu archisoutez@sosgsm.cz
 • Scan nebo fotografii ručně provedené kresby zašlete elektronicky na archisoutez@sosgsm.cz nebo originál poštou na adresu SOŠ a Gymnázium, Velehradská 1527, 686 03 Staré Město s poznámkou ARCHISOUTĚŽ. Z důvodu anonymního hodnocení výkres označte pouze názvem práce.
 • V případě elektronického doručení většího objemu dat lze využít www.uschovna.cz  
 1. Hodnocení soutěže
 • Tříčlenná odborná komise bude tvořená vyučujícími stavebních předmětů a nezávislým odborníkem.
 • Bodové hodnocení soutěžní práce:
  1. Architektonicko-technické řešení         0 – 5 b.
  2. Grafické provedení                               0 – 5 b.
  3. Originalita návrhu                                 0 – 5 b.
 • Každý člen komise přidělí soutěžní práci max. 15 bodů, celkem lze získat max. 45 bodů.
 • Vítězí tři práce v pořadí nejvyššího bodového hodnocení, případně budou udělena čestná uznání.
 • Rozhodnutí poroty je konečné.
 • Výsledky zveřejníme na www.sosgsm.cz
 • Nejlepší práce budou vystaveny v prostorách pořadatelské školy ve Starém Městě.


 1. Náklady spojené se soutěží
 • Ceny pro vítěze zajistí pořadatel.
 • Startovné se neplatí.
 1. Závěrečná ustanovení

Autoři nejlepších deseti prací budou v přijímacím řízení ke studiu 1. ročníku ve školním roce 2020/2021 naší školy u oboru Stavebnictví zvýhodněni 3 body.

 1. Kontakty:
 • Ing. Kateřina Janoušková, janouskova@sosgsm.cz, tel. šk. kabinet 734 788 304, mobil 739 315 321
 • Ing. Miroslava Jošková, joskova@sosgsm.cz, tel. šk. kabinet 734 788 304, mobil 776 019 939
 • Ing. Zuzana Kučerová, kucerova.z@sosgsm.cz, tel. šk. kabinet 734 788 304, mobil 608 725 078

Staré Město 8. 10. 2020


Mgr. Bedřich Chromek
​ředitel školy


© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město