Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Staň se architektem!

2. ročník výtvarně-technické soutěže pro žáky ZŠ

datum akce 7.1.2016, před 8 roky | vytvořeno: 29.10.2015, před 8 roky v rubrice Akce pro veřejnost

Pravidla soutěže "Staň se architektem"


1. Vyhlašovatel soutěže
Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město pod záštitou senátora Ivo Valenty

2. Pořadatel soutěže
Předmětová komise Stavební předměty Střední odborné školy a Gymnázia Staré Město

3. Téma soutěže
Návrh domu pro bydlení nebo jiný účel (např. škola, divadlo, kulturní dům, zimní stadion, restaurace, hala pro skateboarding…).

4. Pravidla soutěže

 • Soutěž je určena pro žáky 6. – 9. ročníku základních škol a pro žáky výtvarných oborů ZUŠ stejné věkové kategorie.
 • Soutěžní práce sestává ze dvou venkovních pohledů na objekt (pohledy pravoúhlé nebo perspektivní).
 • Práci je možno vyhotovit ručně (výkres formátu A4 nebo A3) nebo s pomocí PC, barevně nebo černobíle.
 • Každá škola může zaslat neomezený počet soutěžních prací.
 • Jeden žák může soutěžit pouze s jednou prací.

5. Termíny soutěže

 • Soutěžní práce s vyplněnou přihláškou zašlete nejpozději do 7. 1. 2016.
 • Vyhlášení výsledků proběhne 15. 1. 2016 v prostorách pořadatelské školy ve Starém Městě.
 • Výherci budou pořadatelem kontaktováni.

6. Způsob doručení soutěžních prací

 • Návrh vytvořený s pomocí PC zašlete elektronicky na adresu archisoutez@sosgsm.cz
 • Scan nebo fotografii ručně provedené kresby zašlete elektronicky na archisoutez@sosgsm.cz nebo originál poštou na adresu SOŠ a Gymnázium, Velehradská 1527, 686 03 Staré Město s poznámkou ARCHISOUTĚŽ. Z důvodu anonymního hodnocení výkres označte pouze názvem práce.
 • V případě elektronického doručení většího objemu dat lze využít www.uschovna.cz

7. Hodnocení soutěže

 • Tříčlenná odborná komise bude tvořená vyučujícími stavebních předmětů a nezávislým odborníkem.
 • Bodové hodnocení soutěžní práce:
  • a) Architektonicko-technické řešení 0 – 5 b.
  • b) Grafické provedení 0 – 5 b.
  • c) Originalita návrhu 0 – 5 b.
 • Každý člen komise přidělí soutěžní práci max. 15 bodů, celkem lze získat max. 45 bodů.
 • Vítězí tři práce v pořadí nejvyššího bodového hodnocení, případně budou udělena čestná uznání.
 • Rozhodnutí poroty je konečné.
 • Výsledky zveřejníme na www.sosgsm.cz
 • Nejlepší práce budou vystaveny v prostorách pořadatelské školy ve Starém Městě.

8. Náklady spojené se soutěží
Ceny pro vítěze zajistí pořadatel.
Startovné se neplatí.

9. Závěrečná ustanovení
Autoři nejlepších deseti prací budou v přijímacím řízení ke studiu 1. ročníku ve školním roce 2015/2016 naší školy u oboru Stavebnictví zvýhodněni 3 body.

10. Kontakty:
Ing. Marie Hrubošová, hrubosova@sosgsm.cz, tel. 572 420 226, mobil 737 327 300
Ing. Miroslava Jošková, joskova@sosgsm.cz, tel. 572 420 226, mobil 776 019 939
Ing. Zuzana Kučerová, kucerova.z@sosgsm.cz, tel. 572 420 226, mobil 608 725 078


Staré Město 23. 10. 2015


Mgr. Bedřich Chromek 
     ředitel školy    


Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne na dnu otevřených dveří v pátek 15. ledna 2015. Více zde


© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město