Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Srdíčkový den na naší škole

Vybrali jsme 5 424,- Kč

vytvořeno: 9.12.2016, před 8 roky v rubrice Aktuality

Dne 5. 12. 2016 se studenti 2. ročníku oboru stavebnictví zhostili důležitého úkolu. V rámci tzv. „Sdíčkových dnů“ se spolupodíleli na prodeji drobných předmětů s logem obecně prospěšné společnosti „Život dětem“ a tím pomohli přispět k zajištění financí pro její činnost. Studentům se podařilo vybrat částku 5 424,- Kč.

Výtěžek z prodeje byl odveden na účet obecně prospěšné společnosti a je určen na pomoc vážně nemocným dětem, které jsou stabilně odkázány na domácí péči, např. na nákup rehabilitačních a zdravotních pomůcek, invalidních vozíčků, na podporu vzdělávání aj.

Studentům děkujeme.

Ing. Miroslava Jošková


© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město