Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Sportovní management

Ekonomika a podnikání se zaměřením na sportovní management

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01
Název ŠVP: Podnikáme dnes, myslíme na zítřek
Platnost ŠVP: od 1. 9. 2012


Specifika zaměření na sportovní management

Žák:

  • zpracuje marketingovou strategii podniku,
  • komunikuje se zahraničními partnery ústně i písemně ve dvou cizích jazycích,
  • zhodnotí důsledky efektivního hospodaření s materiálem a finančními prostředky na životní prostředí a sociální dopady,
  • orientuje se v problematice biomedicínských disciplín, somatologii a fyziologii tělesné zátěže,
  • vzdělává se ve sportovní teorii a převádí ji do praxe,
  • organizuje a vede moderní sportovní trénink,
  • je vybaven vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokáže první pomoc sám poskytnout,
  • organizuje turnaje a soutěže,
  • řídí klub po ekonomické stránce,
  • vede a zpracovává legislativu a administrativu sportovního klubu

Co tě čeká?

Fotogalerie

© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město