Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Soutěžili jsme v orbě mezi kraji

vytvořeno: 24.9.2019, před 4 roky v rubrice Aktuality

Ve dnech 18. a 19.9.2018 se žáci naší školy – Martin Hrabec ze 4. A a Václav Suchánek a Alžběta Černá ze 3.A zúčastnili soutěžního klání v orbě, určeného pro studenty zemědělských oborů z krajů Jihomoravského, Zlínského a Vysočina a také za účasti studentů z partnerských škol ze Slovenska a Rakouska, Maďarska a Polska. Soutěž se uskutečnila pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka a předsedy Regionální agrární komory Jihomoravského kraje Ing. Václava Hlaváčka, CSc. probíhala na pozemcích Agropodniku Mašovice a pořádala ji Střední odborná škola Znojmo, spolupořadatelé pak byly Jihomoravský kraj, Regionální agrární komora Jihomoravského kraje a Agropodnik Mašovice a.s. Oralo se s traktory Zetor 7711 a dvouradličnými jednostrannými pluhy. Finanční zabezpečení zajistila Regionální agrární komora Jihomoravského kraje za finanční podpory Jihomoravského kraje a Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu.

Ve středu 18. 9. 2019 po příjezdu si mohli žáci společně zatrénovat na vytyčených pozemcích a zároveň si vylosovali soutěžní parcely pro čtvrteční klání. Večer pak proběhlo slavnostní zahájení soutěže se slibem rozhodčích a oráčů v prostorách společnosti Agral Bantice. Dále program vyplnily semináře a odborné přednášky pracovníků z Mendelovy univerzity a seminář o dotačních programech Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF).

Ve čtvrtek po snídani začala samotná soutěž. Doprovodným programem byla také výstava moderní zemědělské mechanizace s možností otestovat si tuto techniku v praxi, předvádění vyprošťovací techniky HSZ a také předvádění veteránských traktorů z Rakouska. Při úvodních proslovech hostů nás zaujala skutečnost, že soutěžit bude 37 studentů včetně dívek a že jsme zde jedinou školou ze Zlínského kraje. Předpokladem pro budoucí dobré hodnocení, bylo provedení tzv. rozpichu, což je vyorání střední brázdy a její následné zaorání ve stanovené rovině s požadavkem na dodržení výseče pro jednotlivé soutěžní parcely. Tady naši zástupci doplatili na nepříznivý los, kdy startovali ve svých skupinách vždy jako první či druzí a museli tak spoléhat na seřízení pluhu z předchozího tréninkového dne a jen na jeho pohledovou kontrolu před jízdou. Dalšími hodnotícími parametry byly přímočarost brázd, souběžnost jízd, sklad odpovídající požadavkům, hloubka orby stanovená na 18 cm s tolerancí 2 cm v celé délce brázdy, zaorávání a vyorávání pluhu na hranici výseče a zapravení rostlinných zbytků. Vše bylo klasifikováno bodovými srážkami. Hodnotící sbor rozhodčích byl velmi důsledný a pečlivě vyhodnocoval všechny stanovené parametry. Rozhodujícím faktorem je zde na rozdíl od soutěží v jízdě zručnosti provedení, nikoliv čas. Vše je otázkou přesnosti a preciznosti. Pohledem na jednotlivé soutěžní parcely byly mezi soutěžícími jen nepatrné rozdíly a obtížný úkol poroty rozhodnout, nakonec vyústil ve vyhlášení výsledků. Vítězem se stal v kategorii studentů Tomáš Svoboda ze SOŠ a SOU Vyškov Náš Václav Suchánek obsadil 21. místo a Martin Hrabec, obhajující loňské druhé místo, zde skončil až 26. Poškodilo jej, po dobrém rozjezdu, necitlivé manipulování s nastavením pluhu, které provedl před ním jedoucí soutěžící. V kategorii dívek skončila naše Alžběta Černá pátá, což při její první účasti lze označit za úspěch. Zde zvítězila Slovenka Júlia Rebeka Daragisc ze SOŠ Dunajská Streda, která se stala i absolutní vítězkou celé soutěže 

Mgr.Radislav Dolina


© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město