Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Soutěž Chemie objektivem

Známe vítěze osmého ročníku soutěže

vytvořeno: 16.4.2019, před 12 měsíci v rubrice Aktuality

Tématem letošního osmého ročníku byly Oxidy. Téma je chemicky velmi zajímavé a rozmanité, ale pro některé soutěžící zřejmě velmi obtížné. Bohužel několik zaslaných snímků musela hodnotící komise ze soutěže vyřadit, protože nebylo splněno zadání soutěže.

Do soutěže se zapojili žáci základních a středních škol Zlínského kraje. Úkolem poroty bylo zhodnotit umělecké zpracování, název a chemický komentář bezmála 90 snímků.


Vyhodnocení 1. kategorie  žáci základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

  1. místo: Tereza Janečková, ZŠ UNESCO, Bublající hlemýždi
  2. místo: Anastázie Cahová, Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín, To je ale pech, zrezivěl nám plech, taje na něm sněh
  3. místo: Michaela Šromová, ZŠ Sportovní Uherské Hradiště, Plamen hořčíku
  • Čestné uznání: Dalibor Kníž, ŽŠ Staré Město, Koroze železa
  • Čestné uznání: Alice Lukášová, ZŠ Velehrad, Audiokazeta Typ-I

Vyhodnocení 2. kategorie  žáci středních škol

  1. místo: Lucie Koperová, SUPŠ Uherské Hradiště, Polární zář
  2. místo: Bára Hánečková, SUPŠ Uherské Hradiště, Fosílie
  3. místo: Alžběta Černá, SOŠG Staré Město, Kouzlo vody
  • Čestné uznání: Daniela Jurisová, SUPŠ Uherské Hradiště, Magie
  • Čestné uznání: Karolína Matušková, Stojanovo gymnázium Velehrad, Žhavá soutěž


Všem soutěžícím děkujeme za účast a vítězům srdečně blahopřejeme. Nejlepší fotografie budou vystaveny v prostorách Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje v 15. budově (Baťův institut), 5. etáž.

Předání cen výhercům proběhne na slavnostní vernisáži výstavy nejlepších fotografií, která se uskuteční 14. května 2019 ve 13 hod. ​Velké poděkování patří partnerům soutěže - firmám COLORLAK, a. s., Staré Město a Fatra, a. s., Napajedla.

Za organizátory a porotce Mgr. Lenka Wasserbauerová


Spolupracujeme

© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město