Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Slavnostní předávání výučních listů

vytvořeno: 28.6.2022, před 1 rokem v rubrice Aktuality

V pátek 17. června 2022 přišli rodiče, zástupci vedení školy a vyučující poblahopřát letošním absolventům našich učebních oborů k převzetí Výučních listů.

Tímto slavnostním aktem završilo studium 49 učnic a učňů učebních oborů Truhlář, Strojní mechanik, Obráběč kovů a Mechanik opravář motorových vozidel. Výučním listem v oboru Obráběč kovů si doplnilo studium i několik žáků maturitního oboru Mechanik seřizovač.

Slavnostní atmosféru krásného pátečního odpoledne zvýraznilo moderování Mgr. Heleny Hlavačkové, vystoupení smíšeného pěveckého sboru školy a také to, že řada žáků ukončila studium s vyznamenáním.

Našim absolventům přejeme šťastné vykročení do dospělosti a hodně zdaru a úspěchů v dalším životě.


© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město