Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení a výučních listů

vytvořeno: 20.6.2023, před 11 měsíci v rubrice Aktuality

Úspěšní absolventi Střední odborné školy a Gymnázia ve Starém Městě převzali svá maturitní vysvědčení a výuční listy.

Ve středu 7. června a v pondělí 19. června 2023 proběhlo v prostorách Jezuitského sklepa slavnostní shromáždění, během něhož obdrželo své maturitní vysvědčení či výuční list na 120 úspěšných absolventů SOŠ a Gymnázia. Blahopřání absolventům přednesl ředitel školy Mgr. Bedřich Chromek, svou účastí poctil tuto významnou událost také starosta města Mgr. Martin Zábranský. Mezi významné hosty patřily také zástupkyně ředitele školy Ing. Růžena Borková, Ing. Miroslava Kořínková a Mgr. Soňa Patočková.

Slavnostního aktu se zúčastnili třídní učitelé jednotlivých maturitních tříd a místopředsedové maturitních komisí. Se svými studenty se přišli rozloučit i jejich pedagogové a mistři odborného výcviku, kteří je po celou dobu studia podporovali na jejich cestě za vzděláním. 

Složení maturitní zkoušky je pro naše studenty jedním z nejdůležitějších životních okamžiků. Byli jsme proto velmi potěšeni, že převzetí vysvědčení přihlíželo i četné publikum z řad rodičů, prarodičů a přátel našich absolventů, kteří ve dvou blocích zcela zaplnili prostory Jezuitského sklepa.

 Velmi příjemnou a slavnostní atmosféru podtrhl také kulturní program, který pro své spolužáky připravili studenti nižších ročníků. Během odpoledne zazpívali členové školního pěveckého sboru pod taktovkou Mgr. Barbary Tyrajové, zahráli sólisté - Michal a Petr Gabrielovi, v jejichž podání jsme si vyslechli skladbu pro housle a akordeon. Neodmyslitelnou součástí života školy je i školní folklorní soubor, který se s letošními maturanty rozloučil v netradičním duchu. V programu vystoupil i pianista Dalibor Kníž, který byl po celou dobu studia velkou hudební oporou při všech akcích školy. Za absolventy pronesly své proslovy Michaela Šuranská ze 4.A, Kamila Khazaalová ze 4.H a Adam Vaškůj ze 3.D. Závěr tohoto akademického, velmi důstojného a zároveň emotivního odpoledne patřil studentské hymně „Gaudeamus igitur“.

Celý tento slavnostní akt by se ale neobešel bez technického zázemí a podpory. Naše velké poděkování patří Mgr. Benediktu Chybíkovi, Mgr. Radku Dolinovi a zejména týmu: Filip Špiruda - Václav Ohera ze 3.H, za jejich nezištnou pomoc a zabezpečení celé akce.

Všem našim úspěšným absolventům srdečně blahopřejeme ke složení maturitní a závěrečné zkoušky a přejeme plno štěstí na další cestě za vzděláním!

za realizační tým
Mgr. Helena Hlavačková, PhD.

Celou fotogalerii najdete zde (maturitní obory) a zde (učební obory).

© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město